Jocs per teràpia visual

Aquesta web ha estat creada com a plataforma per integrar jocs que compleixen els requisits de videojocs d'acció i que, sempre amb la supervisió d'un professional de la salut visual, pot complementar la millora del sistema visual a través del joc.

Marc Argilés Sans · PhD Òptic Optometrista

Monocular + Atenció visual

Jocs tapant l'ull per ajudar a estimular l'ambliopia (ull gandul) (Gambacorta et al, 2018)
Gambacorta, Christina, et al. "An action video game for the treatment of amblyopia in children: A feasibility study." Vision research 148 (2018): 1-14.

Jocs per entrenar l'atenció visuo-espacial
Gori, Simone, et al. "Dyslexia prevention by action video game training: behavioural and neurophysiological evidence." Journal of Vision 16.12 (Abstract Issue) (2016): 489-489.


Biocular

Jocs per ajudar a estimular l'ambliopia amb ulleres anaglífiques (Vedamurthy et al, 2015; Li et al, 2015)
Vedamurthy, Indu, et al. "A dichoptic custom-made action video game as a treatment for adult amblyopia." Vision research 114 (2015): 173-187.
Li, Jinrong, et al. "Dichoptic training improves contrast sensitivity in adults with amblyopia." Vision research 114 (2015): 161-172.


Rotació mental

Jocs per millorar la rotació mental i la constància de forma.
De Lisi, R., & Wolford, J. L. (2002). Improving children's mental rotation accuracy with computer game playing. The Journal of genetic psychology, 163(3), 272-282. Cherney, I. D. (2008). Mom, let me play more computer games: They improve my mental rotation skills. Sex Roles, 59(11-12), 776-786..


Videos de Realitat Virtual

Selecció de videos per veure amb una ullera de realitat virtual.
Qiu, F., Wang, L. P., Liu, Y., & Yu, L. (2007, July). Interactive binocular amblyopia treatment system with full-field vision based on virtual realty. In Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2007. ICBBE 2007. The 1st International Conference on (pp. 1257-1260). IEEE.


marcargiles@gmail.com