Informació

Els videojocs d'acció tenen unes característiques concretes que poden estimular certes habilitats del sitema visual. Molts estudis han observat que jugar a videojocs d'acció pot augmentar les habilitats d'atenció visual (Shawn G, Bavelier D,2006; Shawn G, Bavelier D, 2015). A més, s'ha estudiat que jugar a aquest tipus de videojocs entrena les habilitats d'atenció visuo-espacial importants per la lectura. D'aquesta manera hi han estudis on s'ha observat que jugar a videojocs d'acció augmenta el rendiment lector en dislèxies (Francheschini et al, 2015; Francheschini et al, 2017).


Green, C. Shawn, and Daphne Bavelier. "Effect of action video games on the spatial distribution of visuospatial attention." Journal of experimental psychology: Human perception and performance 32.6 (2006): 1465

Green, C. Shawn, and Daphne Bavelier. "Action video game training for cognitive enhancement." Current Opinion in Behavioral Sciences 4 (2015): 103-108.

Franceschini, Sandro, et al. "Action video games improve reading abilities and visual-to-auditory attentional shifting in English-speaking children with dyslexia." Scientific reports 7.1 (2017): 5863.

Franceschini, Sandro, et al. "“Shall we play a game?”: Improving reading through action video games in developmental dyslexia." Current Developmental disorders reports 2.4 (2015): 318-329.


Videos d'interès